OBSAZENOST SAUNY:   8 volno / 22 obsazeno

Nejčastější dotazy

Je možné brát s sebou do bazénu nafukovací kruhy, ploutve a jiná zařízení určená k zábavě?

Do plaveckého bazénu je možné si brát nadlehčovací pomůcky (nafukovací kruh, rukávky, různé pěnové destičky), plavecké ploutve krátké se mohou používat v dráze vyhrazené pro kondiční plavání. Míčky jsou dovolené pouze nafukovací a pěnové. Použití všech pomůcek musí návštěvník dbát pokynu plavčíka na bezpečnost ostatních návštěvníků a zařízení plaveckého areálu.

Jaké je vstupné do vnitřního bazénu?

Vstupné do vnitřního bazénu je pro dospělou osobu 85 Kč do 1,5 hod pobytu, 115 Kč do 3 hod pobytu a celodenní vstupenka je 135 Kč.

Pro vybrané skupiny osob
*děti 6-15 let
*studenti 15-26 let (po předložení průkazu studenta)
*důchodci (po předložení dokladu o pobírání starobního důchodu)
*ZTP
*držitelé Jánského plakety
*senioři 60+
*doprovod dítěte ve věku 1-5,99 let
platí slevové vstupné: do 1,5 hod pobytu je vstupné 55 Kč, do 3 hod 90 Kč a celodenní vstupné je za 110 Kč. Děti od 1 do 6 let mají vstup zdarma. Podrobné informace a přehledy uplatnitelných slev najdete také na našich webových stránkách www.bazenslovany.cz

Jaké je vstupné do venkovního areálu? Je možné si při zakoupení celodenní vstupenky odejít a později se vrátit?

Vstupné do venkovního areálu je stejné jako do vnitřního areálu, popsané výše. Při zakoupení celodenní vstupenky není možné odejít a vrátit se zpět.

Jak a kde zjistím, kdy je bazén uzavřený pro veřejnost?

Uzavírky bazénů a jakékoliv změny v otevírací době jsou vyvěšeny na webových stránkách www.bazenslovany.cz nebo www.bazenlochotin.cz v příslušných sekcích stránek, dále jsou tyto informace umístěné na facebookovém profilu bazénů a jsou také umístěné na informačních nástěnkách v prostorách bazénů.

Jaké plavky musí mít muži do bazénu? Pouze sportovní nebo mohou mít i koupací bermudy?

Vstup do bazénu je povolen v pánských klasických plavkách nebo v koupacích kraťasech (bermudách), jejich délka by měla být maximálně ke kolenům. Kraťasy nesmí mít velké boční kapsy. Ve spodním prádle je do areálu vstup zakázán.

Na základě nedodržení správného plaveckého úboru muže být návštěvník vykázán z prostor plaveckého areálu.

Mohu si do venkovního areálu vzít domácího mazlíčka?

Do venkovního areálu přístup domácím mazlíčkům není povolen.

Smí se někde v areálu kouřit?

Kouření v areálu je povoleno pouze v prostorách k tomu určených.

Pokud mám zakoupenou permanentku, kolik „hodin“ se mi odpočte za celodenní vstup na bazén? Jsou nějaká omezení?

Pokud chcete využít permanentku k celodennímu vstupu na bazén, odečtou se vám z permanentky přesně strávené minuty v areálu - platí pro čipovou permanentku.
Pokud chcete využít permanentku k celodennímu vstupu na bazén, musíte na pokladně nahlásit počet hodin, který chcete v areálu strávit - max. po 3 hodinách je potřeba znovu zajít k pokladně k nabití nového čipu. V případě překročení je povinnost uhradit doplatek dle platného ceníku, tj. 20,- Kč / každých započatých 15 minut - platí pro papírovou permanentku. Papírové permanentky není možné při odchodu doštípnout!

Doporučujeme využívat permanentku na krátkodobé vstupy do areálu a v případě celodenního pobytu uhradit celodenní vstupné na pokladně.

Mám kartu multisport, jak ji mohu využít ve vašem areálu? Na jaké služby mi karta platí a jsou tam nějaká omezení?

Držitelé karty multisport mají možnost 90 min / 180 min / celodenního vstupu do vnitřního či venkovního areálu, vstup do sauny na 60 min. 

Je možné na bazénu (vnitřním i venkovním) zakoupit občerstvení?

V letních měsících je v prostorách venkovního areálu otevřeno občerstvení, které je návštěvníkům přístupné jak z vnitřního, tak z venkovního areálu. V zimních měsících je občerstvení otevřeno v prostoru dětského brouzdaliště. V prostorách bazénů jsou umístěny také automaty s rychlým občerstvením.

Jak se sleduje čistota vody v bazénu a čím se upravuje? Kdo provádí kontroly?

Čistota vody v bazénu se sleduje nepřetržitě a je nastavena v souladu s platnou Vyhláškou č. 97/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích (venkovních hracích). Chemické nastavení parametrů všech plaveckých bazénů a koupelových bazénů (zážitkové atrakce,wellness) je počítačově sledováno a vyhodnocováno.

Voda se upravuje bazénovou chemií, v našem případě dezinfekcí - plynným chlórem, chlornanem sodným, UV lampou – ultrafialové záření a ozón. Pro vyvážení parametrů vody se používají v přesně stanoveném poměru např. fakulant – síran hlinitý v tekutém stavu, soda kalcinovaná v tekutém stavu. V případě vysokého pH se v mizivé míře používá kyselina, a pokud je potřeba zamezit výskytu řasy nebo její likvidaci, pak je používán Algicid.

Kontroly čistoty vody se provádí průběžně, příslušným pracovníkem směny, vždy 1 hodinu před otevřením areálu pro veřejnost a následně po každých 4 hodinách.

K měření chemických veličin se používá speciální kalibrační měřící přístroj, kterým se pravidelně kontroluje seřízení měřících sond (u kontinuálního měření) a parametry vody.

Kromě interních kontrol, procházíme také externími kontrolami, které jsou prováděné ze strany Zdravotního ústavu v Plzni a inspekce Krajské hygienické stanice.

zpět nahoru
Plzeň Sportovní TJ Lokomotiva Plzeň MultiSport