Ceník

Vstupné do plaveckého areálu s platností od 1. července 2019

 do 1,5 hodinydo 3 hodincelodenní
plné   85 Kč 115 Kč 135 Kč
slevové   55 Kč   90 Kč 110 Kč
rodinné 225 Kč 320 Kč 380 Kč

Slevové vstupné platí pro

 • děti od 6 do 15 let věku
 • studující řádného studia od 15 do 26 let věku - nutno prokázat škol. nebo stud. průkazem a obč. průkazem. Slevové vstupné platí i pro držitele průkazů ISIC (SCHOLAR)
 • důchodce – nutno se prokázat potvrzením o pobírání starobního důchodu
 • senioři od 60 let věku – nutno věk prokázat občanským průkazem
 • držitelé průkazu ZTP - nutno předložit platný průkaz ZTP
 • držitelé zlaté Jánského plakety
 • 1 dospělý a 1 dítě do 6ti let

Pro zákazníky se slevou dle bodů c), d), a e) je u vstupu na 1,5 hodiny prodloužená doba pobytu na 2 hodiny.

Rodinné vsutpné platí pro

2 dospělé a 2 děti od 6ti do 15ti let

Zákazník je před zakoupením slevové vstupenky povinnen bez vyzvání prokázat nárok na slevu.

Vstup zdarma je umožněn:

 • dětem do dovršení 6 let věku - pouze v doprovodu osoby starší 15 let věku
 • jednomu dítěti od 6 do 15 let věku v rodinném vstupném
 • držitelům průkazu ZTP/P včetně 1 osoby doprovodu starší 18 let věku – nutno předložit platný průkaz ZTP/P
 • imobilním občanům včetně 1 osoby doprovodu  starší 18 let věku
 • seniorům od pondělí do pátku v době od 9:00 do 11:00 hodin mimo svátků a školních prázdnin - pouze prostřednictvím plzeňské karty pro občany s trvalým pobytem na území města Plzně ( dar města Plzně ) - na kalednářní rok k dispozici 40 vstupů

Permanentka na 20 hodin (převedeno dle nového čipového systému na 1200 minut)

Permanentní vstupenka je na 1200 minut pobytu v plaveckém areálu (neplatí do sauny) za cenu 900 Kč.  Platnost permanentky je 1 rok od data vystavení.
Při zakoupení permanentky si je nutno vyzvednout oproti záloze 100,- Kč elektronický čip.

Platnost permanentek není možné prodloužit s výjimkou uzavření areálu kvůli vládním opatřením - viz aktuality: https://www.bazenslovany.cz/aktuality/permanentkova-amnestie/

V ceně vstupného je umožněn vstup do atrakcí, parních komor, brouzdaliště, malého bazénu, venkovního areálu, a to v jejich uvedených provozních hodinách.
Vstup do sauny je dle samostatného ceníku - viz níže.

Sauna

 do 1 hodinydo 1,5 hodinydo 2 hodin
plné 120 Kč 140 Kč 160 Kč

Permanentka

Permanentní vstupenka je na 10 vstupů po 1,5 hodin pobytu v sauně za cenu 1260 Kč
(dle nového čipového systému převedeno na 900 minut). 

Permanentní vstupenka je na 10 vstupů po 2,0 hodin pobytu v sauně za cenu 1440 Kč
(dle nového čipového systému převedeno na 1200 minut).

Při zakoupení permanentky si je nutno vyzvednout oproti záloze 100,- Kč elektronický čip.

Sleva se na ně neposkytuje. Platnost permanentkek je 1 rok od data vystavení. 

Sleva se neposkytuje. V ceně je započteno zapůjčení prostěradla na dobu pobytu v sauně (prostěradlo navíc 20,- Kč). Zapůjčení prostěradla je bez zálohy.

Pro všechny výše uvedené tarify platí následující pravidlo:

Za každých překročených 15 minut je účtován doplatek 20,- Kč (při pobytu v bazénu) nebo 40,- Kč (při pobytu v sauně), a to bez ohledu na to, zda se jedná o zakoupené plné či slevové vstupné. Překročení není možné uhradit další zakoupenou hodinou či odškrtnutím pole na papírové permanentce.

zpět nahoru
Plzeň Sportovní tj-lokomotiva-plzen.png